Asgari ücret, bir çalışanın belirli bir süre için yasal olarak alabileceği en düşük ücrettir. Asgari ücretin amacı, çalışanların temel ihtiyaçlarını karşılamak ve yoksulluğu azaltmaktır. Ancak, asgari ücretin belirlenmesinde dikkate alınması gereken birçok faktör vardır. Bunlardan biri de enflasyondur.

Enflasyon, mal ve hizmetlerin genel fiyat seviyesinin artmasıdır. Enflasyon yükseldiğinde, paranın alım gücü düşer. Bu da, asgari ücret alan çalışanların yaşam standartlarının düşmesine neden olur. Bu nedenle, asgari ücretin enflasyon oranıyla uyumlu olması önemlidir.

Enflasyon oranıyla uyumlu asgari ücret, hedeflenen enflasyon oranına göre belirlenir. Hedeflenen enflasyon oranı, merkez bankasının ekonomik istikrarı sağlamak için ulaşmayı amaçladığı enflasyon seviyesidir. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 2023 yılı için hedeflenen enflasyon oranını %5 olarak belirlemiştir. Bu oran, TCMB’nin orta vadeli enflasyon hedefiyle uyumludur.

Asgari ücretin hedeflenen enflasyon oranında artırılması, hem çalışanlar hem de işverenler için faydalı olabilir. Çalışanlar için, asgari ücretin enflasyonla uyumlu olması, reel gelirlerinin korunmasını ve satın alma güçlerinin azalmamasını sağlar. Böylece, çalışanlar temel ihtiyaçlarını karşılayabilir ve yaşam kalitelerini artırabilirler. İşverenler için, asgari ücretin hedeflenen enflasyon oranında artırılması, işgücü maliyetlerinin kontrol altında tutulmasını ve rekabet güçlerinin korunmasını sağlar. Böylece, işverenler üretimlerini sürdürebilir ve istihdamı artırabilirler.

Sonuç olarak, asgari ücretin hedeflenen enflasyon oranında artırılması, hem sosyal hem de ekonomik açıdan olumlu etkiler yaratabilir. Asgari ücretin enflasyonla uyumlu olması, çalışanların refahını, işverenlerin verimliliğini ve ekonominin istikrarını artırabilir. Bu nedenle, asgari ücretin belirlenmesinde hedeflenen enflasyon oranı dikkate alınmalıdır.