bankacılık sektörü kredi hacmi yükseldi. BDDK’nın haftalık bültene göre, sektörün kredi hacmi 24 Kasım itibarıyla 121 milyar 163 milyon lira artarak 11 trilyon 228 milyar 402 milyon liraya ulaştı. Bu artışta, tüketici kredilerinin, taksitli ticari kredilerin ve bireysel kredi kartı alacaklarının payı büyüktür. Bankacılık sektörünün kredi hacmi, ekonomik aktiviteyi, kredi talebini ve kredi arzını yansıtan önemli bir göstergedir.

Tüketici kredilerinin tutarı 1 trilyon 477 milyar 398 milyon liraya yükseldi

Tüketici kredilerinin bir önceki haftaya göre 8 milyar 236 milyon lira artış gösterdiği anlamına gelmektedir. Tüketici kredilerinin tutarındaki artışta, konut kredilerinin, taşıt kredilerinin ve ihtiyaç kredilerinin etkisi büyüktür. Tüketici kredilerinin tutarı, tüketicilerin harcama eğilimini, borçlanma kapasitesini ve finansal durumunu yansıtan önemli bir göstergedir.

Yasal öz kaynaklar arttı

Yasal öz kaynaklar, bankacılık sektörünün sermaye yeterliliğini ve finansal gücünü gösteren bir kavramdır. Yasal öz kaynaklar, şirketin ödenmiş sermayesi, sermaye yedekleri, kar yedekleri, geçmiş yıl karları, geçmiş yıl zararları ve dönemin net karı veya zararı gibi kalemlerden oluşur.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından yayımlanan haftalık bültene göre, bankacılık sisteminin yasal öz kaynakları, 27 Ekim itibarıyla bir önceki haftaya göre 4 milyar 152 milyon lira artarak 2 trilyon 351 milyar 670 milyon lira oldu. Bu artışta, bankacılık sektörünün kredi hacminin 124 milyar 981 milyon lira artarak 10 trilyon 924 milyar 148 milyon liraya yükselmesi ve bankacılık sektörünün toplam mevduatının 157 milyar 653 milyon lira artarak 13 trilyon 907 milyar 415 milyon liraya ulaşması etkili oldu.

Yasal öz kaynaklar, bankacılık sektörünün risklere karşı dayanıklılığını ve kârlılığını artıran bir faktördür. Yasal öz kaynaklar, bankaların daha fazla kredi verebilmesini, daha fazla yatırım yapabilmesini ve daha fazla gelir elde edebilmesini sağlar. Yasal öz kaynaklar, aynı zamanda bankaların uluslararası standartlara uyumunu ve rekabet gücünü de artırır.