Kuzey Boru A.Ş., Türkiye’nin önde gelen boru üreticilerinden biridir. Şirket, 1998 yılında kurulmuş ve plastik, metal, kompozit ve beton boru üretimi yapmaktadır. Kuzey Boru A.Ş., altyapı, inşaat, tarım, sanayi ve enerji sektörlerine yönelik çözümler sunmaktadır. Şirketin 2023 yılı ilk yarı hasılatı 555,7 milyon TL, brüt karı ise 143,5 milyon TL olarak gerçekleşmiştir.

Kuzey Boru A.Ş., halka arz sürecini başlatmıştır. Şirket, 7-8 Aralık 2023 tarihlerinde talep toplayacak ve 9 Aralık 2023 tarihinde Borsa İstanbul’da işlem görmeye başlayacaktır. Halka arz fiyatı 36,20 TL olarak belirlenmiştir. Halka arz büyüklüğü ise 868,8 milyon TL’dir. Halka arzda, şirketin yüzde 24’üne denk gelen 24 milyon lot pay satılacaktır. Bu payların 20 milyon lotu sermaye artırımı, 4 milyon lotu ise ortak satışı şeklinde gerçekleştirilecektir. Halka arzda, tamamen eşit dağıtım yöntemi uygulanacaktır. Halka arzda, Tacirler Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracı kurum olarak görev yapacaktır.

Kuzey Boru A.Ş., halka arz gelirinin yüzde 50-60’ını Malatya’da kurmayı planladığı cam elyaf takviyeli polyester boru (CTP) yatırımının finansmanı için kullanmayı hedeflemektedir. CTP borular, yüksek basınç, sıcaklık ve kimyasal dirence sahip borulardır. Kuzey Boru A.Ş., bu yatırımla Türkiye’nin ilk ve tek CTP boru üreticisi olmayı amaçlamaktadır. Halka arz gelirinin yüzde 20-30’u kısa vadeli banka kredilerinin azaltılması, yüzde 10-20’si ise işletme sermayesi için kullanılacaktır.

Kuzey Boru A.Ş., halka arzda yatırımcılara yüzde 17 iskonto uygulamaktadır. Şirketin halka arz öncesi değeri 3,6 milyar TL, halka arz sonrası değeri ise 3,1 milyar TL olarak hesaplanmıştır. Şirketin halka arz sonrası fiyat/kazanç oranı ise 10,9 olarak belirlenmiştir.

Kuzey Boru A.Ş., halka arzda fiyat istikrarı tedbiri olarak 30 gün süreyle aracı kurum tarafından alım yapılacaktır. Ayrıca, şirket ve ortakları, halka arz tarihinden itibaren bir yıl süreyle paylarını satmama taahhüdünde bulunmuşlardır.

Kuzey Boru A.Ş., halka arzda katılım endeksine uygun bir şirkettir. Katılım endeksi, Borsa İstanbul tarafından oluşturulan ve faizsiz finans prensiplerine uygun şirketleri içeren bir endekstir. Kuzey Boru A.Ş., katılım endeksine uygun olması nedeniyle, katılım bankaları ve fonları tarafından da ilgi görebilir.

Kuzey Boru A.Ş., halka arzda başvuru yapmak isteyen yatırımcılar, Tacirler Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ve anlaşmalı bankalar aracılığıyla taleplerini iletebilirler. Halka arzda başvuru yapacak yatırımcıların, Borsa İstanbul’da işlem gören paylara ilişkin yatırımcı bilgilendirme formunu doldurması ve imzalaması gerekmektedir.

Kuzey Boru A.Ş., halka arzıyla birlikte, Türkiye’nin boru sektöründeki lider konumunu pekiştirmeyi ve yeni yatırımlarla büyümesini sürdürmeyi hedeflemektedir. Kuzey Boru A.Ş., halka arzıyla birlikte, yatırımcılara da cazip bir fırsat sunmaktadır. Kuzey Boru A.Ş., halka arzına katılmak isteyen yatırımcıların, şirketin izahnamesini, fiyat tespit raporunu ve diğer bilgi ve belgeleri incelemeleri ve yatırım kararlarını buna göre vermeleri tavsiye edilmektedir.