Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), Kahramanmaraş merkezli 10 ilde depremden etkilenmiş olan vatandaşlar için yeni karar aldı. Kredi kart limitlerinin yükseltilmesi ve kredi vadelerinde öteme dâhil olmak üzere birçok noktada ilave kararlar aldı.

BDDK, “asrın felaketi” olarak nitelendirilmiş olan depremden etkilenen vatandaşlara yönelik bir dizi kararlar aldı. 10 ili kapsayan depremde ortaya çıkan olumsuz etkileri azaltmak amacı ile bölgede bulunan kişilere yönelik kurur kararı alındı. Resmi internet sitesinden bu kararları yayımladı.

Alınmış olan kurul kararlarına göre, kredi kartlarında yer alan limitlerdeki yüzde 20 ile yüzde 40 oranında olan asgari tutar kaldırılmış oldu. Her hangi bir limit ile ilişkilendirme olmadan asgari tutar, dönem borcu olarak yüzde 20 oranında belirlendi.

Kredi kart limitinde bankalar tarafından alınan sınırlarda yükseltme sağlandı. Alınan yeni kararlar ile yeni düzenlemede bankalar tarafından toplam kredi kartı limiti il yıl için aylık ortalama net gelirin 4 katı kadar oldu. Daha sonraki yılları kapsayan zamanlar için 8 katını geçmeyecek.

Asgari tutarı ödenmeyen kredi kartlarında, nakit kullanımına, mal ve hizmet alımlarına kapatılması, iptali ve borcun tamamı ödeninceye kadar yeni kredi kartı düzenlenmemesine ilişkin hususlar bankaların inisiyatifine bırakıldı. Kredi kartı borçlarında ödeme yapıldığı süre boyunca asgari tutarda dâhil olmak üzere bankalar alacaklarını ilgili vatandaştan talep etmeyerek ödemesiz dönemler tanıyabilecek.

Kredi Teminatlarının Değerlemesinde Süreler Ertelendi

Aylık bazda yâda yıllık ortalama gelir düzeyinde tespit edilmemesi durumunda gerçek kişiler için edinebilecekleri kredi kartı toplam limiti 2 bin liradan 5 bin liraya yükseltilmiş oldu.

Bankaların yanı sıra, finansal kiralama kuruluşları, faktöring ve finansman şirketleri tarafından kullandırılan tüketici ve taşıt kredilerine ait anapara ve faiz ödemeleri müşterinin talebi üzerine ertelenebilecek. Erteleme süresi ilgili mevzuat gereği belirlenmiş olan vade sınırlarının dikkate alınmaması kararı verildi.

Kredi müşterilerinden alınacak olan kredi derecelendirme notları ve alınması zorunlu olan ilave belgelerin temini bankaların ihtiyarına bırakıldı. Depremden etkilenen müşterilere kullandırılacak kredilerin gayrimenkul niteliği taşıyan teminatların değerlendirilmesinde tanının süreler de ertelenmiş oldu.

Anapara Ve Faiz Ödemeleri En Az 6 Ay Süre İle Ertelenebilecek

Kredi kullandırmada bağımsız denetime tabi şirketler, bankalara tevdi edilmesi gereken bilgi ve belgeler ile ilgili süreleri şirketler için uzatıldı. Müşterilerin talep etmesi halinde anapara ve faiz ödemelerinde en az 6 ay süre ile öteleme yapılabilecek. Ötelemede faiz/kârpayı talep edilmeden yapılması durumunda müşteri talebi aranmamasına karar verildi.

Bunun yanı sıra BDDK mevzuatı ile bankacılık ilke ve teamüllerine azami derecede özen gösterilmesi, bu süreç dâhilinde müşterilerin mağduriyeti uğratılmaması ve ek finansmanda dâhil olmak üzere mümkün olan her türlü kolaylığın vatandaşlara sağlanmamı yönünde talimat gönderilmesi kararı alındı. Alınmış olan söz konusu kararlar 6 Şubat 2023 tarihinden itibaren 1 Ocak 2024 tarihine kadar geçerli olacak.

Vade Ve Kredi Kartı Taksitlerine Dair Esnekliklerin Süresi Uzatıldı

BDDK tarafından hafta başında alınan karar ile deprem bölgesinde yer alan kişilere yeni kullandırılacak ya da yeniden yapılandırmaya tabi tutulacak krediler kararlar alındı. Yeni kullanılacak ya da yeniden yapılandırmaya tabi tutulacak kredilere ilişkin vadelerin ödemesiz dönemlerinde uygulanması da dâhil edilerek tüm finansal kuruluşlar tarafından belirlenmesinin önü açılmış oldu.

Bunun yanı sıra kredi kartları ile yapılacak mal ve hizmet satışlarında, daha önce alınmış olan kurul kararında ürün bazında farklılaştırma yapılan taksitlendirmelerde sürenin bir kat daha arttırılması sağlandı.