6 Şubat tarihinde merkez üssü Kahramanmaraş’ta gerçekleşen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki iki yıkıcı deprem sonrası 10 ilde bulunan 13 milyondan fazla vatandaş olumsuz etkilendi. Bu bölgede görev yapan tüm kamu kurumlarında çalışan memur ve işçilere maaş ödemeleri erken yapılacak.

 

Merkez üstü Kahramanmaraş olan ve 10 ili etkileyen depremin izinin silinmesi amacı ile birçok uygulama kararı alındı. İzlerin silinmesi amaçlı uygulamaları kolaylaştıracak kararlar alınmaya devam ediyor. Deprem bölgelerinde yer alan memurların maaşları 15 Şubat’tan önce ödenecek. Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada devrem bölgesinde görev yapan kamu kurumu çalışanları ile işçilere maaş ödemesi 15 Şubat’tan önce yapılacağı bildirildi.

 

Hazine ve Maliye Bakanlığı: Maaşlar İvedilikle Ödenecek

 

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, personel kanununa göre aylık alanların Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Malatya, Kilis, Şanlıurfa ve Osmaniye illerinde görev yapan kamu personeli ve işçilere 15 Şubat tarihinde ödenmesi gereken hak edişlerin Devlet Memurları Kanunu’nda yer alan 164. Maddenin ek 24’üncü maddelerine dayanarak ivedilikle ödeneceği bildirildi.

 

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati imzası taşıyan genelgede, “Önceki aylarda olduğu gibi aylıklardan yapılan kesintiler gibi yasal süresi içinde gönderilecek.“  Söz konusu olan illerdeki kamu kuruşlarında görev alan sözleşmeli personel, işçi ve diğer personeller hakkında aynı işlemler yapılacağı belirtilen genelge ile şunlar ifade edildi. Kamu personeline yapılacak ödemeler yasal kesintiler uygulandıktan sonra muhasebeleştirilecektir. Banka hesaplarına aktarılacak aylıkların ilgili bankalar tarafından kamu personeline ivedilik ile ödenmesi gerçekleştirilecek.

 

Yapılacak ödemeler önceki aylarda olduğu gibi yasal kesintiler yapıldıktan sonra yasal süresince ödemesi yapılacaktır. Söz konusu illerde bulunan mahalli idare birimleri de dâhil olmak üzere tüm ilgili birimlere duyurunun yapılması, her hangi bir aksamaya meydan verilmemesi hususunda ilgili birimler tarafından gerekli tüm tedbirlerin alınması gerekmektedir.

 

Milyonlarca Kişiyi İlgilendiren Genelge

 

Milyonlarca kişiyi ilgilendiren genelle Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yayımlandı. Deprem sonrası milyonlarca kişiyi ilgilendiren adım atıldı. Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından maaşların erken ödenmesi için genelge yayımlandı. Deprem bölgesinde görevlerini ifa eden kamu personeli ve işçilere maaşları erken yatacak. 15 Şubat tarihinden önce yapılacak maaş ödemelerindeki kesintiler yasal süresi içinde ödenecek.

Bu kapsam dâhilinde Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından genel yayımlandı. Yayımlanan genelge ile tüm ilgili birimlerin bu noktada gerekli işlemlerin yapılması istendi.

 

Bu İllerde Maaşlar Erken Yatırılacak

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yapılan açıklama ile Depremin meydana geldiği Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Osmaniye ve Şanlıurfa illerinde görev yapan personele 15 Şubat tarihinde ödenmesi gerekin maaşların ilgili kanun gereği ivedilik ile ödemesinin yapılması bilgisi paylaşıldı. Bakan imzası ile yayımlanan genelgede deprem yaşanan illerde çalışan işçi, sözleşmeli personel ve diğer personeller için işlemlerin yapılması belirtildi.

 

Maaşlar İle İlgili Açıklama

 

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler de yer aldı.

“Ödenecek maaşlar ile ilgili kesintiler muhasebeleştirilerek yasal süresinde ödemesi yapılacaktır. Banka hesaplarına aktarılacak olan maaşların ilgi bankalar tarafından söz konusu personele öncelikle ödenmesi sağlanacak. Önceki aylarda yapıldığı gibi aylıklardan yapılan kesintilerin ödemeleri yasıl süreleri içinde gönderilecektir. Deprem bölgesinde yer alan illerin mahalli birimleri de dâhil olmak üzere tüm birimleri konu ile ilgili bildirimlerin yapılması, her hangi bir aksamaya mahal verilmemesi gerekmektedir.” İfadeleri yer alıyor.