Sigorta hukukçuları tarafından DASK hakkında bilinmesi gereken bilgi notu hazırlandı. Sigorta hukukçuları tarafından hazırlanan Zorunlu Deprem Sigortası ile ilgili çalışmada geniş bilgiler yer alıyor.

Hazırlanan bilgilerde, İstanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğrm. Üyesi Doç. Dr. Cüneyt Süzel, Çağ Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğrtm. Üyesi Dr. Venüs Cömert ve İstanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Araştırma Görevlisi Güneş Karol Işıklar’ın derlemiş olduğu bilgiler yer alıyor. Zorunlu Deprem Sigortası bina sahip veya sahipleri tarafından yaptırılması zorunlu sigorta olmakla birlikte, gerekli bilgilerin de bilinmesi gerekir.

 

Zorunda Deprem Sigortası (DASK) Neden Yapılmalı?

Sigorta teminatı kapsamında olan bina sahiplerinin ya da intifa hakkına sahip olanların binada meydana gelebilecek zayi veya hasar durumunda maddi açıdan zararların karşılanmasını sağlar.

Zorunlu Deprem Sigortası bir diğer adı ile zarar sigortasıdır. Mülkiyete gelen zararın karşılanması için gerekli mal sigortasıdır.

 

Kapsam konusu mal varlığına gelen zararlar ile sınırlı olup, bedensel zararları içermez. Depremin vermiş olduğu zararı teminat altına alır. Sigorta kapsamında olan mülkü kapsarken, dolaylı zararları kapsamaz. Bina içerisinde yer alan eşyalar için deprem sigortası söz konusu olmaz.

 

Zorunlu Deprem Sigortası İle İlgili Mevzuat

 

Depremin vermiş olduğu zararı telafi etmek için Zorunlu Deprem Sigortası ile ilgili ilk düzenleme 25.11.1999 tarihli 587 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile yapılmıştır. Doğal Afet Sigortaları Kurumu (DASK) bu amaç ile kurulmuştur. 9.5.2012 tarih ve 6305 sayılı Afet Sigortaları Kanunu ile Zorunlu Deprem Sigortası teminatlarına ilişkin usul ve esaslar ile KHK yerini alarak belirlenmiştir.

 

Sigorta sözleşmeleri, SEDDK tarafından yayımlanmış olan genel şartlara göre yapılır. Sigortaya ilişkin düzenlemeler ayrıca TTK (Türk Ticaret Kanunu)’da yer alır. Faaliyet gösteren tüm sigortacılar, Zorunlu Deprem Sigortası kurulmasında DASK hesabına göre aracılık eder.

 

Zorunlu Deprem Sigortası Kapsamına Giren Binalar

Zorunlu Deprem Sigortası kapsamına giren binalar Zorunlu Deprem Sigortası talimatlarına ilişkin usul ve esaslarda belirlenmiştir. Bu esaslara göre;

 • Kat Mülkiyeti Kanununu kapsamında yer alan bağımsız bölümler
 • Tapuya kayıtlı olup özel mülkiyete tabi taşınmazlardan mesken olarak inşa edilenler
 • Binaların içinde yer alan ticarethane, büro ve benzeri amaçlı bağımsız bölümler
 • Doğal afet sonucu devlet tarafından yaptırılan meskenler

Zorunlu Deprem Sigortası Kapsamına Dâhil Olmayan Binalar

Zorunlu Deprem Sigortası kapsamında yer alan binalar Zorunlu Deprem Sigortası talimatlarına ilişkin usul ve esaslarda belirtilmiştir.

 • 11.1983 tarihinden ve 2946 sayılı Kamu Konutları Kanunlarına tabi olan binalar
 • Köy nüfusuna kayıtlı olan ve sürekli olarak oturulan köy yerleşik alanları ve mezralarda bulunan binalar
 • Ticari ve ya da sınai amaçlı kullanılan binalar
 • Projesi olmayan ve mühendislik hizmeti görmeyen binalar
 • Taşıyıcı özelliği kaybolmuş şekilde tadilat görmüş ve zayıflamış binalar
 • Taşıyıcı özelliğine olumsuz yönde etkileyen mevzuata aykırı binalar

 

Zorunlu Deprem Sigortası İle Karşılanan Zararlar

Zorunlu deprem sigortası yapıldığında ortaya çıkabilecek her türlü zararlar karşılanmaz. Zorunlu Deprem Sigortası kapsamında karşılanacak zararlar şu şekilde belirtilmiştir;

 • Deprem sonucu ortaya çıkan maddi zararlar
 • Deprem sonucu ortaya çıkan yangın, patlama, tsunami veya yer kayması sonucu binalarda oluşan hasarlar

Zorunlu Deprem Sigortası ile Karşılanmayan Zararlar

Zorunlu Deprem Sigortası kapsamının dışında kalan zararlar şu şekilde belirtilmiştir;

 • Enkaz kaldırma ile ilgili giderler, kar kaybı, mali sorumluluklar, kira kaybı ve iş durması
 • Bina içerinde bulunan mal ve eşyalar
 • Tüm bedeni zararlar
 • Manevi tazminatlar