Eurobond tam olarak nedir?

İhraç edildiği ülkenin veya piyasanın yerel para biriminden farklı bir para birimiyle ifade edilen bir borçlanma aracı eurobond olarak bilinir. Eurobondlar genellikle, örneğin eurodolar tahvilleri veya euro-yen tahvilleri gibi, ifade edildikleri para birimine göre kategorize edilir. Eurobondlar, euro dışında bir para biriminde ihraç edilmeleri nedeniyle genellikle harici tahviller olarak adlandırılır. Eurobondlar, şirketlerin sermayelerini artırmalarını sağlarken aynı zamanda bunu başka bir para biriminde yapma özgürlüğü tanıdıkları için önemli bir finansal araçtır.

Eurobond ihracı genellikle borçlu adına uluslararası bir finansal kuruluşlar sendikası tarafından yönetilir. Bu grup arasında, kurumlardan biri tahvili üstlenebilir ve böylece tüm ihracın satın alınmasını sağlayabilir. İhraç edildiği ülkenin veya piyasanın yerel para biriminden farklı bir para birimiyle ifade edilen bir borçlanma aracı eurobond olarak bilinir.

Eurobondlar, şirketlerin sermayelerini artırmalarını sağlarken aynı zamanda bunu başka bir para biriminde yapma özgürlüğü tanıdıkları için önemli bir finansal araçtır.

Eurobond, tahvilin Avrupa’da ihraç edildiği anlamına gelmez; daha ziyade, tahvilin para biriminin kaynaklandığı ülkenin sınırları dışında ihraç edildiği gerçeğini ifade eder.

Eurobondları Anlamak

Eurobandlar, ihraççılara düzenleyici ortama, faiz oranlarına ve piyasanın derinliğine bağlı olarak ihraç ülkesini seçme olanağı sunduğundan, işletmelerin finansmanı için popüler bir araç haline gelmiştir. Bu yüksek esneklik derecesi, Eurobond’larınbu kadar popüler olmasının nedeninin büyük bir kısmını oluşturmaktadır. Genellikle düşük nominal değerlere sahip olmaları onları ucuz bir yatırım seçeneği haline getirmektedir, bu da yatırımcıların onları satın almakla ilgilenmelerinin bir başka nedenidir. Ek olarak, eurobondlar yüksek likiditeye sahiptir, bu da piyasada alım ve satımlarının kolay olduğu anlamına gelir.

Eurobond” adı yalnızca tahvilin para biriminin kendi ülkesinin sınırları dışında ihraç edildiği gerçeğini ifade eder; tahvilin Avrupa’da ihraç edildiğini veya euro para birimi cinsinden olduğunu göstermez. Örneğin, Japonya’daki bir işletme, para birimi ABD doları olan bir Eurobond ihraç etmeyi tercih edebilir.

İlk eurobond nasıl oldu?

O dönemde İtalya’nın ulusal demiryollarını yöneten Autostrade, 1963 yılında ilk Eurobond’u piyasaya süren firma oldu. Bu, Amsterdam Schiphol Havalimanı’nda ihraç edilen ve vergiden tasarruf etmek amacıyla Lüksemburg’da ödenen 15 milyon Euro değerinde bir tahvildi. Tahvil Londra’daki bankacılar tarafından hazırlandı. Avrupalı yatırımcılara dolar cinsinden yapabilecekleri güvenli bir yatırım sunuyordu.

İhraççılar, çok uluslu şirketler ve egemen devletlerden uluslarüstü kurumlar ve uluslararası örgütlere kadar birçok şekil ve büyüklükte olabilmektedir. Tek bir tahvil arzının toplam tutarı kolayca bir milyar doları aşabilir ve süresi beş ila otuz yıl arasında değişebilir; yine de tahvillerin büyük çoğunluğunun vadesi on yıldan az olacaktır. Eurobondlar, büyük bir sermaye piyasasına sahip olmayan ülkelerde yerleşik ihraççılara fon kaynaklarını çeşitlendirme fırsatı sunarak onları özellikle cazip bir yatırım seçeneği haline getirmektedir. Küresel tahvil piyasasında yüz trilyon doların üzerinde ödenmemiş borç bulunmaktadır. Birçok Eurobond’unkayıtlı olmaması ve hamiline yazılı olarak işlem görmesi nedeniyle sektöre ilişkin kesin veri toplamak zordur; yine de bu Eurobond’ların toplamın yaklaşık yüzde 30’unu oluşturması muhtemeldir. Gelişmekte olan piyasa ülkelerindeki hem hükümetler hem de işletmeler borç almak için daha derin ve yerleşik piyasalar aramakta, bu da bu ülkelerden daha fazla miktarda Eurobond ihraç edilmesine yol açmaktadır.