Eurobond vergilendirme işlemleri, ülkelerde finansal karlılık göz ardı edilmiş olan dolar alım yapan bankaların, bu konuda yürütülen çalışmalar sonucunda yapma hakkına sahip olup bu ülkelerdeki halka açıktan sahip olabilmeleri için yapılan bir organizasyonun faaliyetlerini destekleyen unsurlardan biridir.

Eurobond vergilendirme sisteminin amacı, ticari faaliyetlerinde herhangi bir riski bulmayan veya bu riski bulmaya yeterli olmayan bankalar bile fiyatlandırma ve piyasa politikası hareketlerini destekleyen ve daha fazla bağlantı varlıklar aracı olarak görülen işletmelerin yeniden finansman sağlayabilmesine önemli katkı sağlar. Eurobond, bir devlet veya başka bir kuruluş tarafından sermaye artırmak amacıyla ihraç edilen bir borçlanma aracıdır.

Euro tahvil piyasası, Avrupa’daki sabit gelirli yatırımlar için en büyük piyasalardan biridir ve 2010’daki başlangıcından bu yana istikrarlı bir şekilde büyümektedir.

Eurobond, yatırımcılar için yüksek getiri ve düşük risk sunduğu için yatırımcılar arasında popülerlik kazanan bir tahvil türüdür.

Avro tahvili, Avrupa Merkez Bankası (ECB) tarafından ihraç edilen ve diğer ülkelerden devlet tahvili alımını finanse etmek için kullanılabilen bir borçlanma aracıdır.

AMB, avro tahvillerini açık artırma yoluyla ihraç eder ve bunları avro karşılığında ilgilenen yatırımcılara sunar. ECB’nin bu menkul kıymetler için piyasada belirlediği faiz oranı avro faiz oranına bağlıdır ve sabit ya da değişken olabilir. Eurobond ihracının arkasındaki temel fikir, geleneksel tahvillere göre daha düşük borçlanma maliyeti arayan yatırımcılar ve hükümetler için cazip bir alternatif olmalarıdır.

Bu tahviller avro cinsindendir; dolayısıyla kupon ödemeleri (yani faiz ödemeleri) avro cinsinden hesaplanır. Eurobond, bir şirket tarafından bir para biriminde ihraç edilen ve başka bir para biriminde geri ödenen bir tahvil türüdür. Çok fazla borç almak zorunda kalmadan şirketinizin borçlanma gücünden yararlanmanın bir yoludur.

Eurobond, Avrupa’daki bir kuruluş tarafından ihraç edilen bir tahvildir. Eurobond piyasası son on yılda hızla büyümüştür ve artık Avrupa’daki projeler veya kuruluşlar için para toplamanın bir yolu olarak yaygın bir şekilde kullanılmaktadır. Eurobond, Avrupa Yatırım Bankası (AYB) tarafından ihraç edilen ve garanti edilen bir tahvildir. Eurobond, egemen bir devlet tarafından, genellikle hükümet harcamaları için fon sağlamak amacıyla Euro cinsinden ihraç edilen bir borçlanma aracıdır.

AYB 1952 yılında kurulmuştur ve Avrupa Birliği’nin bir kurumudur. Temel amacı Avrupa Birliği ve üye ülkelerinde, özellikle ulaşım, enerji ve bilgi teknolojisi alanlarındaki yatırımları finanse etmektir. AYB ayrıca, çoğunluğu AB üyesi olan üye devletler adına da yatırım yapmaktadır. AYB tarafından 1999 yılından bu yana yapılan toplam yatırım miktarı 2 milyar Avro’ya ulaşmıştır. Eurobond, bir şirket tarafından avro cinsinden ihraç edilen bir tahvildir. Bu tahvilin ihraççısı, Avrupa’da varlığı olan bir Avrupa şirketidir, örneğin, merkezi Almanya’da bulunur ve diğer Avrupa ülkelerinde yan kuruluşları vardır.

 

Tahvili ihraç edene garantör denir ve şirketin kendisine borç verilen para miktarını geri ödeyeceğini garanti eder. Yatırımcıya alacaklı denir ve bu borcu ihraççıdan tasarruf veya kredi kartı gibi diğer kaynaklardan gelen parayla satın alır. Eurobond, yukarıda adlandırılan bir yapıya sahip olan paraya sahip olma işlemidir. Eurobondin yapısı, orjinaliğin ve işlemlerin kendi aralarındaki ilişkisini belirlemesiyle oluşturulmuştur. Eurobond, bir borçlu tarafından bir para biriminde ihraç edilen ve başka bir para biriminde işlem gören bir tahvildir. Tahvilin büyüklüğü ihraççı tarafından belirlenir, ancak tahviller genellikle avro cinsindendir.

 

“Euroband” terimi, farklı vade ve faiz oranlarına sahip bir grup tahvili tanımlar. Bu tahviller, dalgalı değerlerinden yararlanmak isteyen yatırımcılar tarafından ödünç alınabilecekleri ikincil piyasalarda alınıp satılır.