Tarım ve Orman Bakanlığı, bu alanda yani hayvancılık alanında faaliyette olan yatırımcı ya da girişimcilere geri ödemesiz olarak düve desteği de vermektedir. Düve desteği başvurusu nasıl yapılır, nasıl destek alınır, destek almak neler gereklidir, süreç nasıldır gibi sorular asıl konuyu oluşturmaktadır. Devlet tarım ve hayvancılıkla uğraşan tüm çiftçi, yatırımcı ve girişimciye farklı şekillerde destekler sağlamaktadır. Düve desteği de bu desteklerden biridir. Devletin amacı hem destek sağlamak hem de ülkemizdeki düve sayısını artırmaktır. Destekler hayvan cinsi ve sayısına göre farklılaşmaktadır. Düve cinsi olarak olarak devlet kapsamında; kombine, etçi ve sütçü ırklar ile manda görülmektedir. Düve yetiştirici merkezler ve Tarım işletmeleri genel müdürlükleri üzerinden satın almaları yapabilirler. Bu süreçler ve başvurular yapılıp incelendikten sonra gerekli hibe destekler kişilere verilmektedir.

 

Düve Desteği Nasıl Alınır?

 

Düve desteği geri ödemesiz olarak verilen desteklerden biridir. Asıl amaç düve sayısını artırmaktır. Bu nedenle devletimizde bu konuya önem vermektedir. Düve desteği için öncelikli konu mevcut sığır kapasitesinin yeterli olmasıdır. Devlet eldeki hayvanları inceler ve destek verir. Desteği de düve sayısını 50’ye tamamlayacak şekilde verir. Vatandaşların imkanlarını genişletmek daha fazla iş yapma ve üretmelerini sağlamak amacıyla verilen bu desteklerin başvuruları Tarım ve Orman Müdürlüklerine üzerinden gerçekleşmektedir. Düve desteği başvurusu için gerekenler;

 

  1. Başvuru işin sahibi tarafından dilekçe ile ilgili il veya ilçe müdürlüğüne gerçekleşir.
  2. Ziraat ya da hayvancılık ile ilgili eğitim belgesi ya da diploma fotokopisi.
  3. Eğer mevcut ise gazi ya da 1. derece şehit yakını olduğuna dair bir yazılı belge.
  4. Başvuru süresi 30 gündür. 30 gün içinde eksikler var ise tamamlanmalıdır.
  5. Başvuruyu takiben “düve alım desteği başvuru formu” kişiye verilir.
  6. Başvurusu onay alanlara Teknik ve Sağlık Şartnamesi ve sorumluluklarının yazılı olduğu taahhütnameler verilir.
  7. Sonucunda da devlet üzerinden yapılan son incelemelerle beraber düve desteği başvurusu tamamlanmış olur ve hibe desteği verilir.

 

Hayvancılık alanındaki bu düve desteği başvurusu nasıl yapılır, neler gereklidir gibi konuları takiben son olarak verilen desteğin miktarından da bahsetmek gerekir. Gebe hayvanlar için 20.000 TL, 8-15 aylık olan damızlıklar için 12.000 TL, damızlık olan boş dişi hayvanlar için 10.000 TL ücretler ile satın alma yapılmış olmalıdır. Satın alınan yerler incelenir ve sonuç olarak düve sayısı 50’ye tamamlamak kaydıyla cinslerine göre hibe desteği verilir.